ban.do // Gym bag LADY OF LEISURE

Gym bag là sản phẩm từ thương hiệu ban.do (phân phối trực tiếp chính hãng từ Los Angles, Mỹ)

  • Kích thước: 50cm x 22.8cm
  • Chất liệu: cotton