ban.do // LY YOU ARE GOLD

Ly nước thương hiệu ban.do (phân phối chính hãng từ Los Angeles, Mỹ)

  • Kích thước: 9.5cm x cao 24cm
  • Thể tích: 590ml
  • Bao gồm ống hút